Σύνδεσμος Αιγυπτιωτών Ελλήνων

Οι σκοποί του Συνδέσμου μας, σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού του, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 521/2003 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εκουσίας  Δικαιοδοσίας)  είναι οι εξής :

Σκοπός του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων είναι η συσπείρωση των Αιγυπτιωτών που ζουν στην Ελλάδα, ως και σε όλες τις χώρες του κόσμου, η διάσωση του Πνεύματος και της Ιστορίας του Ελληνισμού στην Αίγυπτο και η ανάπτυξη πνευματικής δραστηριότητας σε όλους τους τομείς και σε όλες τις τέχνες.
Ο Σύνδεσμος Αιγυπτιωτών Ελλήνων θεωρεί ότι αποτελεί τη συνέχιση των Ελληνικών Κοινοτήτων της Αιγύπτου, στις οποίες συμπαρίσταται με κάθε μέσο. Στους σκοπούς του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων  περιλαμβάνεται ειδικά η προσέλκυση των νεότερων Αιγυπτιωτών και των παιδιών τους, με στόχο τη διατήρηση της επαφής τους με τις αιγυπτιώτικες ρίζες και τη διατήρηση της αίσθησης και της μνήμης της ζωής και της δράσης των Ελλήνων στην Αίγυπτο.
Επίσης στους σκοπούς του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων περιλαμβάνεται η κοινωνική αλληλεγγύη μεταξύ των μελών του και η φροντίδα με κατάλληλες ενέργειες προς τις αρχές για την επίλυση των προβλημάτων που ενδιαφέρουν τους Αιγυπτιώτες, η άσκηση κοινωνικής πρόνοιας και η παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής, επισιτιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας σε αναπτυσσόμενες χώρες.
Τέλος, στους σκοπούς του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων περιλαμβάνεται η ανάπτυξη του αθλητισμού και του αθλητικού πνεύματος μεταξύ των μελών του, η προβολή του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού πολιτισμού στην Αίγυπτο και αλλού, ως και η συλλογή και διατήρηση ιστορικού και μνημειακού αρχείου των Ελλήνων εξ Αιγύπτου, τα οποία θα στεγασθούν σ΄ ένα μουσείο στην Ελλάδα.
Για να επιτύχει τους σκοπούς αυτούς, μεταξύ άλλων, ο Σύνδεσμος Αιγυπτιωτών Ελλήνων :

1. Διατηρεί εντευκτήριο
2. Καταρτίζει επιτροπές για κάθε τομέα δραστηριότητας του
3. Οργανώνει διαλέξεις, εκθέσεις, συνέδρια, εκδρομές, χοροεσπερίδες και άλλες εκδηλώσεις
4. Οργανώνει αθλητικές συναντήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
5. Συμπράττει με άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και πρόσωπα για την επιτυχία των σκοπών αυτών
6. Προσφέρει υποτροφίες στα νεότερα μέλη του και κοινωνικές παροχές σε χρήματα ή σε είδος σε αυτούς που έχουν ανάγκη
7. Μεριμνά για τη στέγαση στην Ελλάδα των υπερηλίκων Αιγυπτιωτών
8. Εκδίδει περιοδικό με τον τίτλο ¨Παναιγύπτια¨, με ύλη λογοτεχνικού, ιστορικού και γενικού περιεχομένου που ενδιαφέρει τους Αιγυπτιώτες.

Δεν περιλαμβάνονται στους σκοπούς του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων οι κάθε είδους κομματικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες.