Σύνδεσμος Αιγυπτιωτών Ελλήνων

Ο Σύνδεσμος μας διοικείται από 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται κάθε δύο χρόνια από τη Γενική Συνέλευση σε μυστική ψηφοφορία. Συγκροτείται από τον Πρόεδρο, 2 Αντιπροέδρους, Γενικό Γραμματέα, Ταμία, Ειδικό Γραμματέα και 9 Συμβούλους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον επικεφαλής Έφορο κάθε Επιτροπής, ως και τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι και πρέπει να είναι μέλη του.

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017-2019

Όρθιοι από αριστερά : Γιώργος Μαρκουλής, Γιώργος Κανελλόπουλος, Μαρία Μιχαηλίδου, Χρήστος Χριστοφίδης, Γιώργος Χατζηνικολάου, Κώστας Μιχαηλίδης, Βασίλης Ζουές, Δημητρίου Νικόλαος-Δημήτριος, Κωνσταντίνος Βάλβης, Απόστολος Τζιτζάς, Καραβίας Κων/νος-Ελευθέριος

Καθήμενοι από αριστερά : Θεοδούλου Εμμανουήλ, Μυρσίνη Σουλτανάκη, Ηλιάνα Θεμιστοκλέους, Βαδής Νικόλαος